Диданд: 670

21.07.2019

Ҳамаи шумораҳои маҷаллаи «Паёми Сино» аз солҳои 2008 то 2018, инчунин шумораҳои соли 2019 низ дар платформаи Киберленинка ба тарзи дастрасии озод ҷойгир карда шудааст.

30.06.2019

Ҷобаҷогузории нашри маҷаллаи "Паёми Сино" дар платформаи Киберленинка дар реҷаи дастрасии кушода шуд. 

25.06.2019

Маҷлиси навбатии ҳайати маҷаллаи "Паёми Сино" баргузор гардид. Маҷаллаи №2 барои соли 2019 тасидиқ шуд. 

24.06.2019

Нашри №1 маҷаллаи " Паёми Сино" барои соли 2019 ба портали Elibrary ба манбаи  маълумотҳо ворид карда шуд. 

20.05.2019

Ҷаласаи навбатии идораи маҷаллаи "Паёми Сино" баргузор шуд. 

Оид ба ретраксияи мақолаҳо қарор қабул кардашуд;

1. Мосин ИВ, Сангинов АБ, Горохов АА, Шевчуков СВ. Хирургическое лечение идиопатических рубцовых стенозов трахеи. Вестник Авиценны. 2008;3:20-3. 

  Далелҳои  такроран нашр шудани мақолаҳо ошкор карда шуд.

Мосин ИВ, Герасин ВА, Горохов АА, Сперанская АА, Мосина НВ, Шевчуков СВ. Возможности хирургического и бронхоскопического лечения идиопатических рубцовых стенозов трахеи. Вестник хирургии.. 2007;66(3):62-5.

2. Сангинов АБ, Мосин ИВ, Матвеев СВ, Мосина НВ. Хирургическое и комбинированное лечение рубцовых стенозов трахеи. Вестник Авиценны. 2010;2:18-25. 

Далели ғайри қонунӣ иқтибос гирифтаи муаллфион дар ҳаҷми ноҷоизи  натиҷаҳои диссертатсияи Горохов А.А. «Комплексное лечение рубцовых стенозов верхней трети трахеи» 


Идораи маҷаллаи "Паёми Сино" аксияи васеи санҷиши амиқи тамоми бойгонии маҷалларо бо барномаи "Антиплагиат" оғоз кардааст. 

10.05.2019

Ба редаксияи маҷаллаи "Паёми Сино" муроҷиати Шӯрои этикаи нашрияҳои илмии Ассотсиатсияи муҳаррирон ва нашрияҳои илмӣ дар хусуси ретраксияи (такрорнашршавӣ) ду мақола ворид шуд;

  1. Мосин ИВ, Сангинов АБ, Горохов АА, Шевчуков СВ. Хирургическое лечение идиопатических рубцовых стенозов трахеи. Вестник Авиценны. 2008;3:20-3. 
  2. Сангинов АБ, Мосин ИВ, Матвеев СВ, Мосина НВ. Хирургическое и комбинированное лечение рубцовых стенозов трахеи. Вестник Авиценны. 2010;2:18-25.
Мувофиқи тавсияи СОРЕ редаксияи "Паёми Сино" фавран ба таҳқиқоти Хусусии далели мазкур оғоз кард. 

22.02.2019

Сомонаи нави маҷаллаи "Паёми Сино" фаъол шуд.

15.02.2019

Дар толори Раёсат бо иштироки аъзоёни ҳайати таҳририяи маҷаллаи "Паёми Сино", раисони Шӯроҳои диссертатсионӣ, Комиссияҳои проблемавӣ, Шуъбаи илми ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва ҷонишини сармуҳаррири маҷаллаи проблемаҳои беҳдошти иҷтимоӣ, тандурустӣ ва тиб" (Москва, Россия) профессор Ананченкова Полина Игоревна мизи мудавваар баргузор гашт. Оид ба ҳамкории мутақобила созишнома ба имзо расид.

13.01.2019

Байни ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва Китобхонаи илмии электрони (КИЭ) оид ба ҷойгиркунии нашрҳои маҷалла дар соли 2019 ба хазинаи КИЭ шартнома ба имзо расонида шуд.

12.12.2018

Бо қарори комиссияи олии аттестатсиони назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷаллаи " Паёми Сино" ба Руйхати маҷаллаҳои тақризшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шуд.

11.11.2018

Аз тарафи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷаллаи "Паёми Сино" ба сифати нашрияи илмии чопӣ ба қайд гирифта шуд (шаҳодатномаи № 084/МҶ-97)