Диданд: 18869

 ISSN 2074-0581 (Print)    
 ISSN 2959-6327 (Online)

Паёми Сино

МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ-ТИББИИ ТАҚРИЗӢ

Ҳар се моҳ чоп мешавад 

Соли 1999 таъсис ёфтааст


Муассисон

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон


Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 464 аз 05.01.1999 ба қайд гирифта шуд. Санаи азнавбақайдгирӣ 27.01.2022, № 229/МЧ-97

Маҷалла дар Crossref, Ulrich’s, DOAJ, ИРИИ (Индекси россиягии иқтибоси илмӣ), ба қайд гирифта шудааст

Мувофиқи қарорҳои Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии (КОА) назди Президенти ҶТ (№ 10 аз 13.12.2018) ва Раёсати КОА-и Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия (№ 22/17 аз 23.05.2003 ва такроран – 01.02.2022) маҷаллаи «Паёми Сино» («Вестник Авиценны») ба Феҳристҳои маҷаллаву нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ тавсия медиҳад, дохил карда шудааст

Суроғаи таҳририя:
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, х. Рудакӣ, 139
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино
Тел.: +992 (907) 978815
E-mail: avicenna@tajmedun.tj
Сомона: www.vestnik-avicenna.tj
Индекси обуна: 77688
САРМУҲАРРИР

   Гулов Маҳмадшоҳ Қурбонали

  • Душанбе, Тоҷикистон
  • доктори илмҳои тиб, профессор
  • ректори ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, профессори кафедраи ҷарроҳии умумӣ № 1Нашри ҷорӣ:

№ 3 Нашри 25 2023 Боргирии PDF-и шумора

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Акушерство и гинекология doi: 10.25005/2074-0581-2023-25-3-314-324

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

С.Ш. Валдошова

Кафедра акушерства и гинекологии № 1, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан

Боргирии мақола: 66

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Педиатрия doi: 10.25005/2074-0581-2023-25-3-325-333

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Т.В. Коваленко1, М.А. Ларионова2, Л.М. Муллахметова1

1Кафедра педиатрии и неонатологии, Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, Российская Федерация
2Кафедра детских инфекций Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, Российская Федерация

Боргирии мақола: 42

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Травматология и ортопедия doi: 10.25005/2074-0581-2023-25-3-334-345

АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ ОСТРОГО ПЕРИОДА ТЯЖЁЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ

А.М. Наимов, А.А. Раззоков, Ф.М. Парпиев

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан

Боргирии мақола: 66

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
doi: 10.25005/2074-0581-2023-25-3-346-355

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ У ДЕТЕЙ

Ш.А. Юсупов1, Л.Р. Хакимова2

1Кафедра детской хирургии № 1, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Республика Узбекистан
2Кафедра общей практики/семейной медицины ФПДО, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Республика Узбекистан

Боргирии мақола: 45

Саҳ 1 2 3 4 Баъдӣ Охир Ҳама