Pulmonology

doi: 10.25005/2074-0581-2017-19-3-364-368
DEVELOPMENT OF RISK FACTORS AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF EXOGENOUS ALLERGIC ALVEOLITIS IN THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

N.I. Mustafakulova, A.I. Sultanov, D.YU. Abdullaeva

Department of Internal Medicine № 3, Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Tajikistan

Objective: To study the development of risk factors and specific features of clinical manifestations of exogenous allergic alveolitis (EAA) in the population of the Republic of Tajikistan.

Methods: 100 patients with EAA aged from 17 to 67 years were examined. All patients are divided into 3 groups: I group (n = 35) with acute, II group (n = 30) with sub-acute and III group (n = 35) with the chronic course of the disease.

Results: Most of the patients with EAA admitted to the hospital in the summer and autumn, and a smaller – in the spring and winter. EAA reasons were: Mycoplasma pneumonia, hay, cotton and grain dust. There were pneumonia-like, asthmoid and fibrosing variants of EAA.

Conclusion: The clinical picture of EAA varied depending on the cause, variant and seasonality. Differences were observed in the expression of X-ray data.

Keywords: Exogenous allergic alveolitis, «matte glass», «honeycomb lung», bronchoalveolar lavage.

Download file:


References
 1. Avdeev SN, Avdeeva OE, Chuchalin AG. Ekzogennyy allergicheskiy al’veolit [Exogenous allergic alveolitis]. RMZh. 2007;6:20-32.
 2. Lacasse Y, Girard M, Cormier Y. Recent advances in hypersensitivity pneumonitis. Chest. 2012;142(1):208-17.
 3. Makaryants NN, Shmelyov EI, Lepekha LN. Primenenie novykh skhem v lechenii EAA [The use of new schemes in EAA treatment]. Meditsinskiy sovet. 2013;1:8-14.
 4. Chernyak BA, Trofimenko IN. Lekarstvenno-indutsirovannye porazheniya lyogkikh [The medicinal induced lesions of lungs]. Consilium Medicum. 2009;11(11):16-21.
 5. Voznesensky NK, Velichkovsky BT, Alekseev VB, Malyutina NN. Ekzogennyy fibroziruyushchiy al’veolit u plavil’shchikov tsinkovykh splavov [An exogenous fibrosing alveolitis at founders of zinc alloys]. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2017;6:52-6.
 6. Tusupbekova MM, Bakenova RA, Imanbaeva GN, Stabava LM. Klinikomorfologicheskie aspecty ekzogennogo allergicheskogo al’veolita [Clinical and morphological aspects of exogenous allergic alveolitis]. Natsional’naya assotsiatsiya uchyonnykh. 2015;6-3(11):32-5.
 7. Kazymova DV. Interstitsialnye bolezni lyogkikh u detey: rezul’taty klinicheskogo, laboratotnykh i instrumental’nykh metodov obsledovaniya [Interstitial lung disease in children: results of clinical, laboratory and instrumental methods of study]. Vestnik Bashkirskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. 2014;5;13-23.
 8. Churg A, Muller NL, Flint J, Wright JL. Chronic hypersensitivity pneumonitis. Am J Surg Pathol. 2006;30(2):201-8.
 9. Selmaсh MO, Chapelas R. Hypersensitivity pneumonitis: clinical manifestations, diagnostic and therapeutic. Semin Respir. 2011;24:357-63.
 10. Makaryants MM, Lepekha LN, Sivokozov IV, Shmelyov EI. Opyt primeneniya lazolvana v lechenii bol’nykh ekzogennym allergicheskim al’veolitom podostrogo techeniya [Experience of the use of lasolvan in the treatment of patients with exogenic allergic alveolitis]. Doctor. ru. 2011;65(6):54-7.
 11. Kizimenko NN, Litvinenko EA, Pigarev VN. Rising of differential and diagnostic opportunities of a computer tomography at disseminate processes of lungs. Kubanskiy nauchnyy meditsinskiy vestnik. 2013;3:77-81.
 12. Litvinenko EA. Kizimenko NN, Bolotova EV. Sravnitel’naya effektivnost’ luchevykh metodov v differentsial’noy diagnostike interstitsial’nykh zabolevaniy lyogkikh [Comparative efficiency of radial methods in differential diagnosis of interstitial diseases of lungs]. Fundamental’nye issledovaniya. 2014;10:893-6.
 13. Litvinenko EA. Kizimenko NN, Bolotova EV. Povyshenie kachestva diagnostiki interstitsial’nykh zabolevaniy lyogkikh [Improvement of quality of diagnosis of interstitial diseases of lungs]. Fundamental’nye issledovaniya. 2014;4:96- 100.
 14. Caillaud DM, Vergnon JM, Madroszic A, Melloni BM. Bronchoalveolar lavage in hypersensitivity pneumonitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2012;3: 119.
 15. Mustafakulova NI, Adulaeva DYu, Partavi MS. Osobennosti techeniya i terapii idiopaticheskogo fibroziruyushchego al’veolita v Respublike Tadzhikistan [Features of courses and therapy of an idiopathic fibrosing alveolitis in the Republic of Tajikistan]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2016;2:64-70.

Authors' information:


Mustafakulova Namuna Ibragimovna,
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Internal Medicine № 3, Avicenna Tajik State Medical University

Sultanov Akbarkhon Ismoilovich,
Competitor of the Department of Internal Medicine № 3, Avicenna Tajik State Medical University

Abdullaeva Dilorom Yusupovna,
Competitor of the Department of Internal Medicine № 3, Avicenna Tajik State Medical University

Conflicts of interest: No conflict

Address for correspondence:


Mustafakulova Namuna Ibragimovna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Internal Medicine № 3, Avicenna Tajik State Medical University

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 139

Tel.: (+992) 918 762494

E-mail: dr.namuna@mail.ru

Materials on the topic: