Literature Reviews

doi: 10.25005/2074-0581-2017-19-3-422-430
PHARMACEUTICAL KNOWLEDGE IN THE SAMANIDS EPOCH

A.R. Nuriyon1, S.D. Yusufi2

1Medical College of Kanibadam, Kanibadam, Tajikistan
2Chair of Pharmacognosy and Organization of Pharmacy Economics, Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Tajikistan

In this review, from a historical point of view, the state of pharmacology and pharmacy described in the era of the Samanid’s. Studying the fundamental works of native and foreign authors allowed drawing a conclusion about a well high level of development of medicine and pharmacy in this period. A great contribution of scholars of the Samanid’s era noted in the formation and further development of world medical science and pharmacy.

Keywords: Samanid’s era, pharmacy, phytotherapy, traditional medicine.

Download file:


References
 1. Kovner S. Istoriya arabskoy meditsiny [History of Arabic medicine]. Kiev, Ukraine: Tip. Imp. Un-ta Sv. Vladimira; 1893. p. 102-4.
 2. Vandidad [Vandidad]. Perevod Saidmuhammada Ali Hasani. Tehran, Iran: Fikri ruz; 1948. p. 4-22.
 3. Iskhoki YuB, Tadzhiev YaT. Ta»rikhi mukhtasari tibbi tojik [Brief history of Tajik medicine (in Tajik)]. Dushanbe, RT: DDTT; 1993. 128 p.
 4. Braginskiy IS. Iz istorii tadzhikskoy i persidskoy literatury [From history of Tajik and Persian literature]. Moscow, RF: Nauka; 1972. 657 p.
 5. Gafurov BG. Tadzhiki: drevneyshaya, drevnyaya i srednevekovaya istoriya [The Tajiks: Most ancient, ancient and medieval history]. Moscow, RF: Nauka; 1972. p. 50-75.
 6. Dzhalil Dusthoh. Avesta [Avesta]. Tehran, Iran: Marvorid; 1965. p. 313-22.
 7. Iskhoki YuB, Tadzhiev YaT. Ta»rikhi tibb [History of medicine (in Tajik)]. Dushanbe, RT: DDTT; 1997. 245 p.
 8. Nuraliev YuN, Dodalishoev D. Giyohnomai Abumansuri Muvaffak [A book about the medicines of Aboumansur Muwaffaq]. Dushanbe, RT: Irfon; 1989. 192 p.
 9. Aburaykhan Beruni. Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. T. IV. Tashkent, RUz: Fan AN UzSSR; 1973. 134-53.
 10. Ibn Kurbon. Dar durohai fano va ehyoi millati kadim [Dar durohai fano va ehyoi millati kadim]. Dushanbe, RT: Ergraf; 2007. 479 p.
 11. Nuraliev YuN. Meditsina epokhi Avitsenny [Medicine of Avicenna epoch]. Dushanbe, RT: Irfon; 1981. 190 p.
 12. Vozniknovenie i razvitie khimii s drevneyshikh vremyon do XVII veka. Vseobshchaya istoriya khimii [The emergence and development of chemistry from ancient times to the XVII century]. Moscow, RF: Nauka; 1983. p. 78.
 13. Rigveda. Mandaly I-IV. Per. ES. Elizarenokovoy [Rigveda. Mandals I-IV]. Moscow, RF: Nauka; 1987. 341 p.
 14. Nikolaev NM. Uchebnik farmakologii [Textbook of pharmacology]. Moscow: Medgiz; 1948. p. 6-9.
 15. Ali Sami. Sasanidskaya tsivilizatsiya [Sasanid civilization]. Tehran, Iran: Sozmoni samt; 1342. p. 112-23.
 16. Baevskiy SI, Vorozheykina ZN. «Sobranie redkostey» Nizami Aruzi Samarkandi kak istochnik po istorii kul’tury Sredney Azii i Irana X-XII vv. Palestinskiy sbornik. Vyp. 21(84) [«Collection of rarities» Arusi Nizami samarqandi as a source for the history of culture of Central Asia and Iran X-XII centuries]. Moscow: 1970. 43 p.
 17. Beruni Aburaykhan. Osor ul-bokiya [Osor ul-bokiya]. Tehran, Iran: Sipekhr; 1377. 678 p.
 18. Karimov UI. Kniga tayny tayn [The Book of secrets of secrets]. Tashkent, RUz: Izd. AN UzSSR; 1954. p. 20-1.
 19. Ibn Abi Usaybia. Kitobi uyun anbo fi tabakon-ul-tabo [Kitobi uyun anbo fi tabakon-ul-tabo]. Cairo, Egypt: Egipetskaya organizatsiya obshchey knigi; 1882. p. 197-200.
 20. Ibn al-Nadim. A-Fekhrist [A-Fekhrist]. Tehran, Iran: Asotir; 1972. p. 680-97.
 21. Abdurazakov AA, Bezborodov MA., Zadneprovskiy YuA. Steklodelie v Sredney Azii v drevnosti i srednevekov’e [Glassmaking in Central Asia in antiquity and the middle ages]. Tashkent, RUz: Izd. AN UzSSR; 1963. 234 p.
 22. Gulyamova EG. Desyat’ vekov nazad [Ten centuries ago]. Zdravookhranenie Tadzhikistana. 1960;4:19-20.
 23. Zhelber Lazar. Dva meditsinskikh traktata X veka na farsi-dari. Rudaki i ego ehpokha [Two medical treatise of the X century in Farsi-Dari. Epoch of Rudaki]. Stalinabad, RT: Gosizdat; 1958. p. 84-97.
 24. Nuraliev YuN. Tibbu tabobat dar zamoni Somoniyon. Somoniyon va ehyoi tamadduni forsi-tojiki [Medicine of the Samanid era. Samanids and renaissance of Persian and Tajik civilization]. Dushanbe, RT: Irfon; 1998. 323 p.
 25. Gorodishche Paykend [The ancient settlement Paykend]. Tashkent, RUz: Izd. AN UzSSR; 1988. p. 62-4.
 26. Gaydukevich VF. Raboty Farkhadskoy arkheologicheskoy ekspeditsii v Uzbekistane v 1943-1944 gg. [Work of Farkhad archaeological expedition in Uzbekistan in 1943-1944]. Moscow, RF: Izdatel’stvo AN SSSR; 1947. 107 p.
 27. Gulyamova EH. Raskopki na gorodishche Sayyod i Manzara v 1981 g. [Excavations on the site Sayed and Manzara in 1981]. Dushanbe, RT: Donish; 1988. 399 p.
 28. Kadyrov AA. Drevnyaya apteka na territorii Uzbekistana [Ancient pharmacy on the territory of Uzbekistan]. Meditsinskiy zhurnal Uzbekistana. 1987; 11:70-2.
 29. Huseyn Ali Mumiahin. Barrasihoi ta»rikhi [Historic achievements]. Tehran, Iran: Marvorid; 1975. p. 24-56.
 30. Ibn Sina. Zhizneopisanie. Izbrannye filosofskie proizvedeniya [Biography. Selected philosophy works]. Moscow, RF: Nauka; 1980. p. 45-8.
 31. Nizami Aruzi Samarkandi. Chahor makola [Four articles]. Dushanbe, RT: Irfon; 1987. p. 102-31.
 32. Ternovskiy VN. Ibn Sina [Ibn Sina]. Moscow, RF: Nauka; 1981. 83 p.
 33. Gippokrat. Gippokratovskiy sbornik [Hippocratic collection]. Moscow, RF: OGIZ BIOMEDGIZ; 1936. 341 p.
 34. Abu Ali ibn Sina. Kanon vrachebnoy meditsiny [The Canon of medicine]. Kn. I. Tashkent, RUz: Izd. AN UzSSR; 1954. 247 p.
 35. Abu Ali Ibn Sina. Kanon vrachebnoy nauki. Kn.V [The Canon of medicine]. Tashkent, RUz: Fan; 1960. 67 p.
 36. Shidfar BYa. Ibn Sina [Ibn Sina]. Moscow, RF: Nauka; 1981. 183 p.
 37. Nuraliev YuN. Meditsina epokhi Samanidov [Medicine of Samanids era]. Dushanbe, RT: Devashtich; 2003. 200 p.
 38. Nuraliev YuN. Meditsinskaya sistema Ibn Sina [The medical system of Ibn Sina]. Dushanbe, RT: Donish; 2005. 300 p.
 39. Karimov UI. Neizvestnoe proizvedenie A. Razi «Kniga tayny tayn» [Unknown work of A. Razi «The Book of the secret of secrets»]. Tashkent, RUz: Izd. AN UzSSR; 1957. p. 10-44.
 40. Karimov VA, Hashim R. Hikmati asrho [Hikmati asrho]. Dushanbe, RT: Irfon; 1975. 143 p.
 41. Abdulloev S. Davohoi dil [Heart medication]. Dushanbe, RT: Irfon; 1984. p. 3-14.
 42. Ali binni al-Abbas Avhazi. «Pandnomai Azvazi» ili «Oinnomai pizishki» «Pandnomai Azvazi» ili «Oinnomai pizishki»]. Tehran, Iran: Donishgohi Tehron; 1955. p. 3-8.
 43. Nurov AR, Isupov SD. Kratkaya istoriya vozniknoveniya i razvitiya tadzhikskoy farmatsevticheskoy nauki VIII-X vv. [Brief history of origin and development of Tajik pharmaceutical science at VIII-X centuries]. Vestnik Tadzhikskogo natsional’nogo universiteta. Seriya gumanitarnykh nauk. 2012;3:3-14.
 44. Nuraliev YuN. Fitoterapiya pri Samanidakh [Herbal medicine under the Samanids]. Nasledie predkov. 1999;4:74-83.

Authors' information:


Nuriyon Amirdzhon Ruzikhonzoda,
Director of the Kanibadam College of Medicine

Yusufi Salomudin Dzhabbor,
Doctor of Pharmaceutical Sciences, Academician of the Academy of Medical Sciences of the Republic of Tajikistan, Professor at the Department of Pharmacognosy and Organization of Pharmacy Economics, Avicenna Tajik State Medical University

Conflicts of interest: No conflict

Address for correspondence:


Yusufi Salomudin Dzhabbor

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Academician of the Academy of Medical Sciences of the Republic of Tajikistan, Professor at the Department of Pharmacognosy and Organization of Pharmacy Economics, Avicenna Tajik State Medical University

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 139

Tel.: (+992) 901 002059

E-mail: salomudin@mail.ru