retracted

Neurology

doi: 10.25005/2074-0581-2017-19-4-471-475
TOTAL CARDIOVASCULAR RISK – A NEW APPROACH FOR PREDICTING STROKE

R.A. Rakhmonov, T.B. Tojiddinov, M.B. Isoeva, D.P. Zuurbekova

Department of Neurology and the Fundamentals of Medical Genetics, Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Tajikistan

Objective: Assess the cumulative risk of stroke among the working population of Dushanbe.

Methods: The territory accepted the 6th Department of the Local Health Center № 1, Dushanbe, in 2014-2015 held continuous screening of discovery populations of persons aged 40-59. For integrated assessment of the total risk of stroke, both the total cardiovascular risk scale «SCORE» and the stroke risk scale «Stroke Riskometer™» were used.

Results: It is revealed that investigated populations there is a combination of 2-4 risk factors. Based on the results of the SCORE scale in groups of very high and high risk turned out to be a total of 0.6% of persons aged 40-59 years. When the using similar the principle of stratification according to the scale «Riskometer™ stroke» in the same sample, revealed a significantly higher percentage of people with a high and very high risk of stroke – 15.6%. The use of «Stroke Riskometer™» allowed to estimate the average values of the 10-year risk of stroke, in both absolute and relative values.

Conclusion: Estimating the cumulative risk of stroke with the help of special scales is a valid way to proper control of risk factors for its development.

Keywords: Cumulative risk, stroke, prevention, Stroke Riskometer™.

Download file:


References
 1. Tadzhikistan v tsifrakh. Agenstvo po statistike pri Prezedente Respubliki Tadzhikistan [Tajikistan in figures. Agency for Statistics under the President of the Republic of Tajikistan]. Dushanbe, RT: Upravlenie operativnoy poligrafii GVTs; 2015. 160 p.
 2. Vibers DO, Feygin VL, Braun RD. Insul’t: klinicheskoe rukovodstvo [Stroke: Clinical Handbook]. Per. s angl. 2-e izd., ispr. i dop. Saint-Petersburg, RF: Dialekt; 2005. 607 p.
 3. Pulatov AM, Rakhmonov RA. Asabshinosi [Neurology]. Dushanbe, RT: Poligraf Grup; 2011. 600 p.
 4. Global burden of stroke [Electronic resource]/World Health Organization. Geneva, 2009. Mode of access: http://www.who.int/cardiovascular_ diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf
 5. Feigin VL, Forouzanfar MH, Krishnamurthi R. Global and regional burden of stroke during 1990-2010: Findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2014;383(9913):245-54.
 6. Feigin VL, Roth GA, Naghavi M, Parmar P, Krishnamurthi R, Chugh S, et al. Global burden of stroke and risk factors in 188 countries, during 1990-2013: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet Neurology. 2016;4:1-51. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S1474- 4422(16)30073-4.
 7. Feygin VL, Varakin YuYa, Kravchenko MA, Piradov M, Tanashyan MM, Gnedovskaya EV. Novyy podkhod k profilaktike insul’ta v Rossii [A new approach to the prevention of stroke in Russia]. Annaly klinicheskoy i eksperimental’noy nevrologii. 2015;9(4):20-5.
 8. Feigin VL, Norrving B, George MG, Foltz JL, Roth GA, Mensah GA. Prevention of stroke: A strategic global imperative. Neurology. 2016;107:1-12. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/nrneurol.2016.107.
 9. Rakhmonov RA, Isoeva MB, Jalolova MJ, Todzhiddinov TB. Klinicheskie osobennosti i osnovnye faktory riska nachal’nykh form tserebrovaskulyarnoy bolezni [Clinical features and main risk factors of the initial forms of cerebrovascular disease]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2015;3:88-93.
 10. Feigin VL, Krishnamurthi R. Stroke prevention in the developing world. Stroke. 2011;42:3655-8.
 11. Meshkov CS, Gudkov VV, Stakhovskaya LV. Factory riska i profilaktika insul’ta [Risk factors and prevention of stroke]. Zemskiy Vrach. 2013;2(19):16-9.
 12. Mamedov MN, Chepurin NA. Summarnyy serdechno-sosudistyy risk: ot teorii k praktike [Total cardiovascular risk: from theory to practice]. Moscow, RF: Meditsinskaya kniga; 2007. 23 p.
 13. Parmar P, Krishnamurthi R, Ikram M.A. The Stroke Riskometer (TM) App: Validation of a data collection tool and stroke risk predictor. International Journal of Stroke. 2015;10(2):231-44. PMID: 25491651. Available from: http://dx.doi.org/10.1111/ijs.12411.
 14. Feigin VL. Stroke Riskometer App. http://www.nisan.aut.ac.nz/strokeriskometer.
 15. Kravchenko MA, Varakin YuYa, Gnedovskaya EV, Andreeva OS. Faktory riska, tserebrovaskulyarnaya i kardial’naya patologiya, vyyavlyaemye pri skrininge otkrytoy populyatsii [Risk factors, cerebrovascular and cardiac pathology, revealed in screening of an open population]. Zdravookhranenie Tadzhikistana. 2015;1:14-21.
 16. Gnedovskaya EV, Kravchenko MA, Prokopovich ME, Andreeva OS, Sergeev DV, Oschepkova EV. Rasprostranyonnost’ faktorov riska tserebrovaskulyarnykh zabolevaniy u zhiteley megapolisa v vozraste 40-59 let (kliniko-epidemiologicheskoe issledovanie) [Prevalence of risk factors for cerebrovascular disease in metropolitan population aged 40-59 years (clinical epidemiological study)]. Annaly klinicheskoy i eksperimental’noy nevrologii. 2016;4(8):11-8.
 17. Akhmedov A, Nozirov J, Odinaev FI, Muminova M. Obosnovanie neobkhodimosti populyatsionnykh vmeshatel’stv pri kardiovaskulyarnoy patologii sredi naseleniya Tadzhikistana [Justification of the necessity of population interventions in cardiovascular pathology among the population of Tajikistan]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2015;1:72-8.

Authors' information:


Rakhmonov Rakhmatullo Azizovich,
Doctor of Medical Sciences, Full Professor, Head of the Department of Neurology and the Fundamentals of the Medical Genetics, Avicenna TSMU

Todzhiddinov Todzhiddin Bahrulloevich,
Assistant of the Department of Neurology and Fundamentals of the Medical Genetics, Avicenna TSMU

Isoeva Manizha Bashirovna,
Assistant of the Department of Neurology and the Fundamentals of the Medical Genetics, Avicenna TSMU

Zuurbekova Diloro Pulotbekovna,
Assistant of the Department of Neurology and the Fundamentals of the Medical Genetics, Avicenna TSMU

Conflicts of interest: No conflict

Address for correspondence:


Rakhmonov Rahmatullo Azizovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Neurology and the Fundamentals of the Medical Genetics, Avicenna TSMU

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 139

Tel.: (+992) 918 629338

E-mail: rakhmonov-r@mail.ru

Materials on the topic: