Pathophysiology

doi: 10.25005/2074-0581-2018-20-2-3-276-280
SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY AND EXTRAPULMONARY TUBERCULOSIS

A.B. Sanginov1, F.R. Sharipov2, Sh.I. Rozikov2, A.D. Khasanov2, Kh.V. Saidov2

1Department of Phthisiopulmonology, Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of Tajikistan
2National Center for Tuberculosis, Pulmonology and Thoracic Surgery, Vahdat, Republic of Tajikistan

Objective: To study of the frequency of surgical treatment of patients with pulmonary cysts, abdominal, pulmonary and bones tuberculosis.

Methods: Analyzed results of surgical treatment of 1506 patients for 2013-2018, which are distributed on the following groups: bone tuberculosis (BT) – 713 (47.3%), pulmonary cysts (PC) – 380 (25.2%), pulmonary tuberculosis (PT) – 310 (20.6%) and lymphoabdominal tuberculosis (LAT) – 103 (6.8%) patients.

Results: Analysis of the structure of surgery interventions shows that in recent years (2016-2017) have been marked by a rise in the frequency of BT compared to 2013-2015. Among all surgical forms of tuberculosis prevailed BT, namely, spinal tuberculosis (66%). In this case, the lesion of the lumbar and thoracic spine was observed in 65.9% and 32.3% of cases, respectively. Among pulmonary tuberculosis prevailed fibro-cavernous (58%) and cavernous (24.2%) tuberculosis. Operations in the non-tuberculous pathology of the pulmonary were performed in 25.2% of cases. When LAT, surgical interventions were more often performed for tuberculosis of the lymphatic system (68.0%) and abdominal cavity (26.2%).

Conclusion: Among the surgical forms of tuberculosis, bone tuberculosis predominated, namely, spinal tuberculosis. Analysis of the structure of the performed operations depending on the sex of the patients shows that the most common forms of patients with surgical forms of tuberculosis are male patients.

Keywords: Pulmonary tuberculosis, pulmonary cyst, lymphoabdominal tuberculosis, spinal tuberculosis.

Download file:


References
 1. Kibrik BS, Evstifeev VM. Trudnosti differentsial'noy diagnostiki tuberkulyoza i infil'trativnoy formy bronkhioloal'veolyarnogo raka lygkogo [Difficulties in the differential diagnosis of tuberculosis and the infiltrative form of bronchioloalveolar lung cancer]. Tuberkulyoz i bolezni lyogkikh. 2011;2:19-22.
 2. Vasilyeva IA, Samoylova AG. Sovremennye podkhody k khimioterapii tuberkulyoza lyogkikh [Modern approaches to chemotherapy for pulmonary tuberculosis]. Pul'monologiya. 2014;3:108-12.
 3. Yablonskiy PK (red.). Ftiziatriya. Natsional'nye klinicheskie rekomendatsii [Phthisiology. National Clinical Recommendations]. Moscow, RF: GEOTAR-Media; 2016. 240 p.
 4. Cummings I. Surgery and tuberculosis. Curr Opin Pulm Med. 2012;18(3):241-5.
 5. Tsybikova EB, Ots ON. Khirurgicheskoe lechenie destruktivnogo tuberkulyoza lyogkikh u vpervye vyyavlennykh bol'nykh [Surgical treatment of destructive pulmonary tuberculosis in newly diagnosed patients]. Tuberkulyoz i bolezni lyogkikh. 2010;6:57-63.
 6. Batyrshina YaR, Krasnov VA, Petrenko TI. Rezul'taty lecheniya tuberkulyoza s mnozhestvennoy i shirokoy lekarstvennoy ustoychivost'yu vozbuditelya i effektivnost' rezektsionnoy khirurgii u patsientov s faktorami riska neblagopriyatnykh iskhodov [Results of treatment of tuberculosis with multiple and broad drug resistance of the pathogen and the effectiveness of resection surgery in patients with risk factors for adverse outcomes]. Tuberkulyoz i bolezni lyogkikh. 2016;5:28-34.
 7. Krasnov DV, Skvortsov DA, Krasnov VA, Grishchenko NG, Sklyuev SV, Lukyanova MV. Khirurgicheskoe lechenie bol'nykh rasprostranyonnym fibrozno-kavernoznym tuberkulyozom lyogkikh s primeneniem osteoplasticheskoy torakoplastiki iz mini-dostupa [Surgical treatment of patients with advanced fibro-cavernous pulmonary tuberculosis with the use of osteoplastic thoracoplasty from mini-access]. Tuberkulyoz i bolezni lyogkikh. 2015; 6:82-3.
 8. Giller DB, Martel II, Imagozhev YaG, Enilenis II, Bizhanov AB, Glotov AA. Rezektsiya edinstvennogo lyogkogo i pnevmonektomiya posle rezektsii protivopolozhnogo lyogkogo v lechenii tuberkulyoza [Resection of a single lung and pneumonectomy after resection of the opposite lung in the treatment of tuberculosis]. Khirurgiya. 2015;9:35-42.
 9. Rozenberg OA, Lovachova OV, Vasilyeva IA, Bagdasaryan TR, Shergina EA, Erokhin VV. Surfaktant-terapiya pri lechenii destruktivnogo tuberkulyoza s lekarstvennoy ustoychivost'yu vozbuditelya [Surfactant-therapy in the treatment of destructive tuberculosis with drug resistance of the pathogen]. Tuberkulyoz i bolezni lyogkikh. 2011;5:136-7.
 10. Elkin AV, Basek TS, Kalechenkov MK, Lvov IV. Otdalyonnye rezul'taty khirurgicheskogo lecheniya tuberkulyoza lyogkikh s shirokoy lekarstven-noy ustoychivost'yu vozbuditelya [Long-term results of surgical treatment of pulmonary tuberculosis with broad drug resistance of the pathogen]. Tuberkulyoz i bolezni lyogkikh. 2015;7:39-40.
 11. Toktogonova AA, Kyzalakova ZhD, Petrenko TI, Kolpakova TA. Opyt primeneniya kratkosrochnykh kursov lecheniya u bol'nykh tuberkulyozom s mnozhestvennoy lekarstvennoy ustoychivost'yu [Experi-ence with short-term treatment in patients with multidrug-resistant tuberculosis. Tuberculosis and lung diseases]. Tuberkulyoz i bolezni lyogkikh. 2018;5:36-41.
 12. Vasilyeva IA, Ergeshov AE, Samoylova AG, Kiselyova YuYu, Ivanov AK, Yablonskiy PK. Otdalyonnye rezul'taty primeneniya standartnykh rezhimov khimioterapii u bol'nykh tuberkulyozom organov dykhaniya [Long-term results of the use of standard regimens of chemotherapy in pa-tients with respiratory tuberculosis]. Tuberkulyoz i bolezni lyogkikh. 2012;4:3-8.
 13. Yablonskiy PK, Avetisyan AO, Kudryashov GG, Yakushenko NS, Blyum NM, Tlostanova MS, i dr. Khirurgicheskoe lechenie patsienta s sochetaniem tipichnogo kartsinoida i aktivnogo tuberkulyoza lyogkikh [Surgical treatment of the patient with a combination of a typical carcinoid and active pulmonary tuberculosis]. Vestnik khirurgii. 2014;2:77-80.
 14. Borodulina EA, Inkova AT, Borodulin BE, Povalyaeva LV. Puti optimizatsii vyyavleniya tuberkulyoza v pul'monologicheskom otdelenii [Ways to optimize the detection of tuberculosis in the pulmonology department]. Tuberkulyoz i bolezni lyogkikh. 2018;5:22-6.
 15. Yablonskiy PK, Kudryashov GG, Vasilyev IV, Avetisyan AO, Ushkov AD, Sokolova OP. Effektivnost' i bezopasnost' robot-assistirovannykh torakoskopicheskikh lobektomiy pri tuberkulyoze lyogkikh [Efficiency and safety of robot-assisted thoracoscopic lobectomy for pulmonary tuberculosis]. Tuberkulyoz i bolezni lyogkikh. 2018;5:28-35.

Authors' information:


Sanginov Abdurasul Boboevich,
Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Phthisiopulmonology, Avicenna Tajik State Medical University

Sharipov Firuz Rustamovich,
Director of the National Center for Tuberculosis, Pulmonology and Thoracic Surgery

Rozikov Shodmon Izatulloevich,
Surgeon of the National Center for Tuberculosis, Pulmonology and Thoracic Surgery

Khasanov Amonullo Djunaydulloevich,
Surgeon of the National Center for Tuberculosis, Pulmonology and Thoracic Surgery

Saidov Khayridin Vaysidinovich,
Phthisiatrician of the National Center for Tuberculosis, Pulmonology and Thoracic Surgery

Conflicts of interest: No conflict

Address for correspondence:


Sanginov Abdurasul Boboevich

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Phthisiopulmonology, Avicenna Tajik State Medical University

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 139

Tel .: (+992) 919 028144

E-mail: abdurasuls@mail.ru

Materials on the topic: