Plastic and Reconstructive Surgery

doi: 10.25005/2074-0581-2020-22-2-262-268
CLINICAL IMPORTANCE OF DIVIDING DISTAL COMPLETE NERVE DAMAGES OF THE UPPER EXTREMITY INTO TOPOGRAPHIC ZONES

G.M. Khodzhamuradov1, M.F. Odinaev1, N. Gafur2, M.F. Radzhabov1, Kh.I. Sattorov3, M.S. Saidov1

1Department of Reconstructive Surgery, Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery, Dushanbe, Republic of Tajikistan
2Clinic of Vascular and Endovascular Surgery of Nuremberg, Nuremberg, Germany
3Department of Surgical Diseases № 2, Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of Tajikistan

Objective: To show the clinical significance of dividing distal complete nerve damages of the upper extremity into topographic zones for the optimal reconstruction of the nerve at distal branching segment.

Methods: Clinical material of 109 patients represented with damages of 129 nerve branches at the distal segment. Median nerves were cut in 63 cases (48.8%), ulnar nerve – 44 cases (34.1%), radial nerve – in 22 cases (17.1%). Three types of reconstruction were applied: emergency primary end to end repair – 57 nerves, secondary end to end repair 34 nerves, and autoneuroplasty – 38 nerves. Distal injuries were classified into three zones: I zone – above the segment of nerves separation of branch ends – 39 nerve trunks (30.2%), II zone – at the level of branching – 66 nerve trunks (51.2%), and III zone – more distal cut of single or multiple terminal branches – 24 nerves (18.6%).

Results: Excellent and good results were obtained in 95.2% of cases after primary end to end nerve repair. Secondary end to end repair and nerve grafting showed 82-85% of good and excellent results.

Conclusion: Classification developed for distal nerve damage is a tool for performing a high-quality revision of the damaged area with full identification of the damage pattern and restoration of the previous anatomy

Keywords: Nerve-injured zones, distal damages of nerves, upper extremity, primary nerve repair, secondary nerve repair, autoneuroplasty.

Download file:


References
 1. Baranov NA, Maslyakov VV. Uluchshenie rezul’tatov lecheniya patsientov s travmami nervov i sukhozhiliy putyom ob”ektivizatsii vybora sposoba ikh vosstanovleniya s uchytom individual’nykh biomekhanicheskikh svoystv [Improving the results of treatment of patients with injuries of nerves and tendons by objectivizing the choice of the method of their recovery, taking into account individual biomechanical properties]. Voprosy rekonstruktivnoy i plasticheskoy khirurgii. 2015;18(3):18-24.
 2. Odinaev MF, Khodzhamuradov GM, Shaymonov AKh, Saidov MS. Khirurgicheskaya taktika pri distal’nykh porazheniyakh nervnykh stvolov verkhnikh konechnostey [Surgical tactics for distal lesions of the nerve trunks of the upper limbs]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2019;21(1):83-9. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2019-21-1-83-89
 3. Margasov AV. Aktual’nye problemy travmy perifericheskikh nervov [Actual problems of peripheral nerve injury]. RMZH, 2018;12(1):21-4.
 4. Sokurenko LM. Est’ li al’ternativa autoneyroplastike? [Is there an alternative to autoneuroplasty?]. Klinicheskaya khirurgiya. 2017;4:74-76.
 5. Tuturov AO. Sovremennye tendentsii v vosstanovlenii protyazhyonnykh defektov nervov. Razvitie tekhnologiy ispol’zovaniya regeneratornogo potentsiala nervnykh volokon, ikh sushchnost’, nedostatki i preimushchestva [Current trends in the restoration of extended defects of the nerves. The development of technologies for using the regenerative potential of nerve fibers, their essence, disadvantages and advantages]. Mezhdunarodnyy studencheskiy nauchnyy vestnik. 2017;1:10.
 6. Karim-zade GD, Malikov MKh, Ibragimov EK, Khayrulloi Narzillo, Mirzobekov KhF, Makhmadkulova NA. Korrektsiya myagkotkanykh defektov i posledstviy povrezhdeniya sosudisto-nervnykh puchkov verkhnikh konechnostey [Correction of soft-tissue defects and consequences of neurovascular bundles damage of the upper extremities]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2018;20(4):395-401. Available from: https://doi.org/10.25005/2074-0581- 2018-20-4-395-401
 7. Malikov MKh, Karim-zade GD, Davlatov AA, Ibragimov EK, Kamolov AN, Makhmadkulova NA, Khayrulloi Narzillo, Mirzobekov KhF. Rekonstruktivnaya khirurgiya sochetannykh povrezhdeniy verkhnikh konechnostey [Reconstructive surgery of combined injuries of the upper limbs]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2018;20(4):410-5. Available from: https://doi. org/10.25005/2074-0581-2018-20-4-410-415
 8. Ducic I, Fu R, Iorio ML. Innovative treatment of peripheral nerve injuries. Annals of Plastic Surgery. 2012;68:180-7. Available from: https://doi. org/10.1097/SAP.0b013e3182361b23
 9. Isaacs J, Cochran AR. Nerve transfers for peripheral nerve injury in the upper limb: a case-based review. The Bone & Joint Journal. 2019;101(2):124-31.
 10. Blagoveshchenskaya DB, Mishustin AD. Opisanie klinicheskogo sluchaya lecheniya posttravmaticheskoy kontsevoy nevromy vtorogo pal’tsa kisti (sluchay iz praktiki) [Description of the clinical case of treatment of post-traumatic terminal neuroma of the second finger (case from practice)]. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy. 2017;11b(2):168-70.
 11. Khodzhamuradov GM, Odinaev MF, Ismoilov MM, Saidov MS, Radzhabov MF. Primenenie nervnykh transplantatov pri plastike defektov nervnykh stvolov verkhnikh konechnostey [The use of nerve grafts for plastic defects of the nerve trunks of the upper limbs]. Doklady Akademii nauk Respubliki Tadzhikistan. 2011;54(12):1023-8.
 12. Poppler LH, Davidge K, Lu JCY, Armstrong J, Fox IK, Mackinnon SE. Alternatives to sural nerve grafts in the upper extremity. Hand. 2015;10(1):68-75. Available from: https://doi.org/10.1007/s11552-014-9699-6
 13. Obert L, Loisel F, Jardin E, Gasse N, Lepage D. High-energy injuries of the wrist. Orthop Traumatol Surg Res. 2016;102(1 Suppl):S81-93. Available from: https://doi.org/10.1016/j.otsr.2015.05.009
 14. Khodzhamuradov GM, Odinaev MF, Saidov MS, Radzhabov MF. Vosstanovitel’naya khirurgiya posttravmaticheskikh defektov nervnykh stvolov verkhney konechnosti ognestrel’noy etiologii [Reconstructive surgery of post-traumatic defects of the nerve trunks of the upper extremity of a gunshot etiology]. Izvestiya Akademii nauk Respubliki Tadzhikistan. Otdeleniye biologicheskikh i meditsinskikh nauk. 2011;3:75-82.
 15. Moore AM, Wagner IJ, Fox IK. Principles of nerve repair in complex wounds of the upper extremity. Seminars in Plastic Surgery. 2015;29(1):40-7.
 16. O’Daly A, Rohde C, Brushart T. The topographic specificity of muscle reinnervation predicts function. Eur J Neurosci. 2016;43(3):443-50.
 17. Patterson JM. High ulnar nerve injuries: Nerve transfers to restore function. Hand Clin. 2016;32(2):219-26.
 18. Brown JB, Yablon CM, Morag Y, Brandon CJ, Jacobson JA. US of the peripheral nerves of the upper extremity: A landmark approach. Radiographics. 2016;36(2):452-463; Available from: https://doi.org/10.1148/ rg.2016150088
 19. Woo A, Bakri K, Moran SL. Management of ulnar nerve injuries. J Hand Surg Am. 2015;40(1):173-81.
 20. Ruijs ACJ, Jaquet J-B, Kalmijn S, Giele H, Hovius SER. Median and ulnar nerve injuries: A meta-analysis of predictors of motor and sensory recovery after modern microsurgical nerve repair. Plast Reconstr Surg. 2005;116(2):495-6. Available from: https://doi.org/10.1097/01.prs.0000172896.86594.07
 21. Ghoraba SM, Mahmoud WH, Elsergany MA, Ayad HM. Ulnar nerve injuries (Sunderland Grade V): A simplified classification system and treatment algorithm. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2019;7(11):e2474. Available from: https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000002474
 22. Nouraei MHH, Hosseini A, Salek S, Nouraei F, Bina R. Median and ulnar nerve injuries; what causes different repair outcomes? Advanced Biomedical Research. 2015;4:215-24.
 23. Mohammad AM, Jaafar SP, Jaafar GP. Primary and delayed repair and nerve grafting for treatment of cut median and ulnar nerves. Pakistan Journal of Biological Sciences. 2010;13(6):287-92.
 24. Özaksar K, Günay H, Küçük L, Coşkunol E. Long-term results of primary repair of combined cuts on the median and ulnar nerves in the forearm. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017;23(5):410-4. Available from: https://doi. org/10.5505/tjtes.2017.92744
 25. Hundepool CA, Ultee J, Nijhuis THJ, Houpt P. Prognostic factors for outcome after median, ulnar, and combined median-ulnar nerve injuries: A prospective study. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. 2015;68(1):1-8. Available from: https://doi.org/10.1016/j.bjps.2014.09.043

Author information:


Khodzhamuradov Gafur Мukhammadmukhsinovich
Doctor of Medical Sciences, Senior Researcher, Department of Reconstructive Surgery, Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery
Researcher ID: F-4112-2018
ORCID ID: 0000-0002-7095
SPIN: 1726-7169
E-mail: gafur@tojikiston.com

Odinaev Mirali Fayzulloevich
Researcher, Department of Reconstructive Surgery, Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery
Researcher ID: C-5172-2019
ORCID ID: 0000-0002-5361-1724
SPIN: 5388-9704
E-mail: mirali67@mail.ru

Nargis Gafur, PhD, Clinical Doctor, Clinic of Vascular and Endovascular Surgery of Nuremberg
Researcher ID: AAG-8717-2020
ORCID ID: 0000-0002-5025-5111

Radzhabov Mekhrubon Farukhovich
Researcher, Department of Reconstructive Surgery, Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6766-1431
SPIN: 2146-3932
E-mail: merikrf@yandex.ru

Sattorov Khabibullo Izzatulloevich
Postgraduate Student, Department of Surgical Diseases № 2, Avicenna Tajik State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-2891-0570
E-mail: habibullo.sattorov0009@mail.ru

Saidov Makhmadullo Sayfulloevich
Researcher, Department of Reconstructive Surgery, Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery
Researcher ID: E-8505-2018
ORCID ID: 0000-0001-9003-1609
SPIN: 6838-1053
E-mail: mahmad_jon1974@mail.ru

Information about support in the form of grants, equipment, medications

The authors did not receive financial support from manufacturers of medicines and medical equipment

Conflicts of interest: No conflict

Address for correspondence:


Saidov Makhmadullo Sayfulloevich
Researcher, Department of Reconstructive Surgery, Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Sanoi str., 33

Tel.: +992 (918) 626332

E-mail: mahmad_jon1974@mail.ru

Materials on the topic: