Clinical observations

doi: 10.25005/2074-0581-2017-19-4-566-570
A CASE OF SUCCESSFUL SURGICAL TREATMENT OF ACUTE COMMISSURAL INTESTINAL OBSTRUCTION BY USING MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGY

O.S. Boymurodov, Yo.B. Yorov, Z.Kh. Gaziev, Sh.A. Toshev

Department of General Surgery № 1, Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Tajikistan

The article contains the results of modern diagnosis and successful minimally invasive surgical treatment of a patient with acute commissural intestinal obstruction. Timing of the entrance form the onset of the disease amounted to 24 hours. The reason for treatment at the clinic was the increased pain syndrome, bloating and dyspeptic phenomenon. When ultrasound found, free fluid in the abdominal cavity is not available.

For a more accurate diagnostic topical review was performed X-rays of abdominal cavity, on which Kloyber’s bowls and intestinal arches revealed, which was confirmed by the diagnosis of intestinal impassability. The patient operated using laparoscopic technology. There were no intraoperative complications. The duration of the operation was 45 minutes. Drainage tubes removed on the 3rd day. In the postoperative period, the patient prescribed antibiotics, antispasmodics, colloidal-crystalloid solutions, non-narcotic analgesics and absorbable drugs. The duration of hospitalization was 5 days. During the monitoring inspection within one month, the patient had no any complaints.

Keywords: Laparoscopy, intestinal commissural obstruction, cord-like adhesions, adhesion.

Download file:


References
 1. Lubyanskiy VB, Komleva IB. Effektivnost’ lecheniya konglomeratnykh form spaechnoy kishechnoy neprokhodimosti s primeneniem eyunotransverzoanastomoza [The effectiveness of treatment of conglomerate forms of adhesive intestinal obstruction with the use of eunotrasversanastomosis]. Khirurgiya. 2009;3:29-32.
 2. Baranov GA, Karbovskiy MYг, Vasilenko OYг. Osobennosti immunnogo statusa pri spachnoy bolezni bryushnoy polosti [Features of immune status in adhesive disease of the abdominal cavity]. Khirurgiya. 2010;12:12-4.
 3. Kurbonov KM, Dzhonov BN. Sovremennye tekhnologii v diagnostike i lechenii spaechnoy tonkokishechnoy neprokhodimosti [Modern technologies in the diagnosis and treatment of adhesive small bowel obstruction]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2012;4:35-8.
 4. Kholmatov PK, Nazarov ShK, Dzhonov BN, Komilov F. Diagnostika, lechenie i profilaktika spaechnoy bolezni bryushiny [Diagnosis, treatment and prevention of adhesive disease of the peritoneum]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2012;1:155-60.
 5. Kremer PB, Mikhin IV, Beburishvili AG, Akinchits AN. Etapnyy laparoskopicheskiy adgeziolizis s primeneniem protivospaechnykh bar’ernykh sredstv [Staged laparoscopic lysis of adhesions with the use of protivospaechnyj barrier means]. Endoskopicheskaya khirurgiya. 2010;1:14-6.
 6. Rubanchenko DO. Sovremennye podkhody k khirurgicheskomu lecheniyu spaechnoy bolezni bryushiny i vnedreniyu protivospaechnykh implantantov [Modern approaches to surgical treatment of adhesive disease of the peritoneum and the introduction of anti-adhesive implants]. Vestnik RGMU. 2010;2:210-2.
 7. Stupin VA, Mikhaylusov SV, Mudarisov RR, Aliev SR, Verbitskiy DA. Sposob profilaktiki spaechnoy bolezni bryushnoy polosti [Method of prevention of adhesive disease of the abdominal cavity]. Endoskopicheskaya khirurgiya. 2009;1:150-2.
 8. Tomnyuk ND. K voprosu o spaykakh i spaechnoy bolezni v neotlozhnoy khirurgii [To the question of spikes and adhesive disease in emergency surgery]. Sovremennye naukoyomkie tekhnologii. 2010;10:84-5.
 9. Khasanov AG, Badretdinov AF, Sufiyarov IF. Videolaparoskopiya v kompleksnom lechenii spaechnoy bolezni bryushiny [Videolaparoscopy in the complex treatment of adhesive disease of the peritoneum]. Endoskopicheskaya khirurgiya. 2008;14(1):22-4.
 10. Khasanov AG, Sufiyarov IF, Nigmatzyanov SS. Sposob khirurgicheskogo lecheniya i profilaktiki posleoperatsionnykh peritoneal’nykh spaek [A method of surgical treatment and prevention of postoperative peritoneal adhesion]. Khirurgiya. 2008;3:43-5.
 11. Khasanov AG, Sufiyarov IF. Laparoskopicheskoe lechenie posleoperatsionnykh peritoneal’nykh spaek [Laparoscopic treatment of postoperative peritoneal adhesion.]. Khirurgiya. 2008;8:49-51.
 12. Khasanov AG, Kayumov FS, Sufiyarov IF. Sposob peritonizatsii tonkoy kishki dlya profilaktiki razvitiya peritoneal’nykh spaek [A method of peritonization of the small intestine to prevent the development of peritoneal adhesive. Herald of surgery]. Vestnik khirurgii. 2008;167(5):34-6.
 13. Khasanov AG. Khirurgicheskie bar’ery v profilaktike posleoperatsionnykh spaek [Surgical barriers in prevention of postoperative adhesive]. Annaly khirurgii. 2008;2:56-8.
 14. Burton E. Laparoscopic management of a small bowel obstruction of unknown cause. JSLS. 2008;12(3):299-302.

Authors' information:


Boymurodov Orif Sultonovich,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of General Surgery № 1, Avicenna TSMU

Yorov Yormakhmad Boboevich,
Assistant of the Department of General Surgery № 1, Avicenna TSMU

Gaziev Zafar Khakimbekovich,
Assistant of the Department of General Surgery № 1, Avicenna TSMU

Toshev Shahriyor Abdushukurovich,
Assistant of the Department of General Surgery № 1, Avicenna TSMU

Conflicts of interest: No conflict

Address for correspondence:


Yorov Yormakhmad Boboevich

Assistant of the Department of General Surgery № 1, Avicenna TSMU

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 139

Tel.: (+992) 918 446329

E-mail: yorov-farzod@mail.ru

Materials on the topic: