Surgery

doi: 10.25005/2074-0581-2019-21-1-116-120
MINIMALLY INVASIVE SURGERY FOR THE LIVER ECHINOCOCCOSIS

Z.A. Azizzoda, K.M. Kurbonov, V.S. Rizoev

Department of Surgical Diseases № 1, Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of Tajikistan

Objective: Improving the results of treatment of patients with liver echinococcosis by using minimally invasive technology

Methods: The results of the examination and treatment of 23 patients with liver echinococcosis are presented. There were 15 women (65%), and 8 men (35%) aged from 24 to 83 years. Depending on the peculiarities of the clinical situation, 2 options for surgical treatment were used: 1) puncturing and drainage of the cystic cavity under ultrasound control; 2) opening and processing of the cystic cavity using laparoscopic techniques

Results: Laparoscopic echinococcectomy was performed in 13 (56%) patients, puncture and drainage of the echinococcus cyst under ultrasound control – 10 (44%) patients. The postoperative period was much easier after minimally invasive interventions for liver echinococcosis. Cystobiliary fistulae were observed in 3 cases, which required additional transfistula medical interventions. In 2 more cases after puncture-draining interventions under ultrasound control, the suppurations of the residual cavity are marked with the increase of the next day of its size in comparison with the initial that has demanded re-drainage.

Conclusions: Minimally invasive methods of echinococcectomy using laparoscopic techniques and the transcutaneous removal of an echinococcal cyst under ultrasound control are low-traumatic procedures and can be an alternative to open surgical interventions. This helps to reduce the frequency of postoperative complications, especially in persons of the elderly and old ages with concomitant diseases.

Keywords: Liver echinococcosis, minimally invasive technologies, laparoscopy, percutaneous removal, cystic cavity, transfistula interventions.

Download file:


References
 1. Gulmuradov TG, Amonov ShSh, Prudkov MI, Sangov DS. Minimal’noinvazivnaya khirurgiya ekhinokokkoza pecheni [Minimally invasive surgery of liver echinococcosis]. Vestnik poslediplomnogo obrazovaniya v sfere zdravookhraneniya. 2015;2:29-33.
 2. Daminova NM, Makhmadov FI. Oslozhneniya posle ekhinokokkektomii pecheni [Complications after liver echinococcectomy]. Zdravookhranenie Tadzhikistana. 2010;2:24-9.
 3. Makhmadov FI, Daminova NM. Rezul’taty khirurgicheskogo lecheniya bol’nykh ekhinokokkozom pecheni, oslozhnyonnym obturatsionnoy zheltukhoy [The results of surgical treatment of patients with liver echinococcosis, complicated by obstructive jaundice]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2010;2:29-33.
 4. Sangov DS, Nazarov FN, Gulmuradov TG. Videoendoskopicheskaya khirurgiya ekhinokokkoza pecheni [Video endoscopic surgery of liver echinococcosis]. Zdravookhranenie Tadzhikistana. 2013;3:53-7
 5. Akhmedov RM, Mirkhodzhaev IA, Sharipov UB, Khamdamov BZ, Muazzamov BB. Miniinvazivnye vmeshatel’stva pri ekhinokokkoze pecheni [Minimally invasive interventions in liver echinococcosis]. Annaly khirurgicheskoy gapatologii. 2010;3:99-104.
 6. Medzhidov RT, Khamidov MA, Khamidov TM, Sultanova RS. Aplatizatsiya kist pecheni i selezyonki maloinvazivnym sposobom [Aplatization of cysts of the liver and spleen in a minimally invasive way]. Endoskopicheskaya khirurgiya. 2015;6:12-7.
 7. Nishanov FN, Otakuziev AZ, Abdullazhonov BR, Usmonov UD, Nishanov MF. Maloinvazivnye metody khirurgicheskoy korrektsii oslozhnyonnoy ostatochnoy polosti posle ekhinokokkectomii pecheni [Minimally invasive methods of surgical correction of a complicated residual cavity after echinococcectomy of the liver]. Vestnik natsional’nogo medikokhirurgicheskogo tsentra im. N.I. Pirogova. 2013;8(3):66-9.
 8. Shamsiev AM, Kurbaniyazov ZB, Sattarov ShH. Primenenie maloinvazivnykh tekhnologiy pri sochetannom i mnozhestvennom ekhinokokkoze lyogkikh i pecheni [The use of minimally invasive technologies for combined and multiple echinococcosis of the lungs and liver]. Vrach-aspirant. 2011;46(3.3):472-7.
 9. Tomuş C, Zaharie F, Mocan L, Bartoş D, Zaharie R. Minimal invasive treatment of abdominal multiorgan echinococcosis. Int Surg. 2013;98(1):61-4.
 10. Madaminov EM. Rezul’tat maloinvazivnogo varianta ekhinokokkektomii pecheni [The result of a minimally invasive variant of liver echinococcectomy]. Nauka, novye tekhnologii i innovatsii. 2015;1:111-2.
 11. Mukantaev TE. Laparoskopicheskaya ekhinokokkektomiya u patsientov s ekhinokokkozom pecheni [Laparoscopic echinococcectomy in patients with liver echinococcosis]. Kazanskiy meditsinskiy zhurnal. 2015;96(2):138-43.
 12. Karimov ShI, Krotov NF, Kim VL, Berkinov UB, Khakimov MSh. Rol’ maloinvazivnykh vmeshatel’stv v khirurgii ekhinokokkoza [The role of minimally invasive interventions in echinococcosis surgery]. Endoskopicheskaya khirurgiya. 2008;4:8-12.
 13. Karimov ShI, Krotov NF, Kim VL, Berkinov UB. Problemy i perspektivy khirurgicheskogo lecheniya bol’nykh ekhinokokkozom pecheni i lyogkikh [Problems and prospects of surgical treatment of patients with liver and lung echinococcosis]. Annaly khirurgicheskoy gepatologii. 2008;1:56-60.
 14. Rakhmatullaev AR, Artykov KP, Rakhmatullaev RR. Laparoskopicheskie simul’tannye operatsii pri sochetannykh khirurgicheskikh zabolevaniyakh organov bryushnoy polosti [Laparoscopic simultaneous operations for combined abdominal surgical diseases]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2016;1:21-3.
 15. Khatsko VV, Shatalov AD, Mezhakov SV, Kuzmenko AE, Gots EI. Endovideokhirurgicheskie operatsii pri gidatidoznom ekhinokokkoze pecheni [Video endoscopic surgery for hydatid liver echinococcosis]. Ukrainskiy zhurnal khirurgii. 2009;5:158-61.
 16. Nasseri-Moghaddam S, Abrishami A, Taefi A, Malekzadeh R. Percutaneous needle aspiration, injection, and re-aspiration with or without benzimidazole coverage for uncomplicated hepatic hydatid cysts. Cochrane Database Syst Rev. 2011;19(1):CD003623.
 17. Gulov MK, Kalmykov EL, Zardakov SM, Mukhabbatov DK, Sadriev ON. Ekhinokokkoz pecheni: rol’ komp’yuternoy tomografii i morfologicheskoy diagnostiki sostoyaniya tkani pecheni [Liver hydatid disease: role of computer tomography and morphological changes of liver]. Rossiyskiy mediko-biologicheskiy vestnik im. akademika I.P. Pavlova. 2016;24(4):104-11.
 18. Gulov MK, Zardakov SM. Neoslozhnyonnyy ekhinokokkoz pecheni: opyt otkrytykh i laparoskopicheskikh operatsiy [Uncomplicated hepatic echinococcosis: experience of open and laparoscopic surgery]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2016;2:7-12.

Authors informations:

Azizzoda Zubaydullo Abdullo ,Candidate of Medical Sciences, Doctoral Candidate of the Department of Surgical Diseases № 1, Avicenna Tajik State Medical University

Kurbonov Karimkhon Murodovich , Academician of the Academy of Medical Sciences of the Republic of Tajikistan, Doctor of Medical Sciences, Full Professor, Professor of the Department of Surgical Diseases № 1, Avicenna Tajik State Medical University

Rizoev Vatansho Sayfovich , Postgraduate Student, Department of Surgical Diseases № 1, Avicenna Tajik State Medical University

Address for correspondence:

Azizzoda Zubaydullo Abdullo
Candidate of Medical Sciences, Doctoral Candidate of the Department of Surgical Diseases № 1, Avicenna Tajik State Medical University

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 139

Tel.: +992 (987) 217177

E-mail: azizov-med76@mail.ru

Materials on the topic: