Dentistry

doi: 10.25005/2074-0581-2021-23-4-532-541
ELECTRON MICROSCOPIC PROPERTIES OF A NEW ANTIMICROBIAL NANODRUG BASED ON COPPER-CALCIUM HYDROXIDE COMPOUND

V.A. Rumyantsev1, G.A. Frolov2, A.V. Blinova1, Ya .N. Karasenkov3, E.V. Bityukova1

1Department of Periodontology, Tver State Medical University, Tver, Russian Federation
2Department of Physical Chemistry, National University of Science and Technology "MIS iS", Moscow, Russian Federation
3"RosDent" Medical Company, Moscow, Russian Federation

Objective: To study the structural arrangement of the copper-calcium hydroxide (CCH), a commercially available dental paste used in aqueous suspension, as well as a new antimicrobial nanodrug based on CCH and a hydrosol of copper nanoparticles and copper (II) oxide.

Methods: Dental paste Cupral® manufactured by "Humanchemie GmbH" (Germany) was investigated. Immediately prior to the study, it was diluted with either distilled water or a hydrosol of copper nanoparticles and copper (II) oxide in a ratio of 1:2. The hydrosol was obtained in the Department of Physical Chemistry laboratory at the National University of Science and Technology "MISiS", using the method of condensation of low-temperature plasma in a spark discharge. The microstructure of the obtained samples was analyzed using a transmission electron microscope (TEM), LEO 912 AB OMEGA (Carl Zeiss, Oberkochen, Germany).

Results: Dilution of CCH with a hydrosol of copper nanoparticles and copper (II) oxide results in forming a complex nanosized composite structure. Nanoparticles in the dispersed phase penetrate the surface layers of CCH particles, which are crystalline hydrates of copper (II) oxide and calcium oxide.

Conclusion: The discovered phenomenon could be helpful in the design of a new technology of nanoimpregnation of the tooth root dentin in endodontic and periodontal treatment, which does not require additional electrophoresis.

Keywords: Endodontics, periodontology, nanotechnology, copper-calcium hydroxide, electron microscopy.

Download file:


References
 1. Mei F, Xie M, Huang X, Long Y, Lu X, Wang X, Chen L. Porphyromonas gingivalis and its systemic impact: Current status. Pathogens. 2020;9(11):944. Available from: https://doi.org/10.3390/pathogens9110944
 2. Tonomura S, Ihara M, Kawano T. Intracerebral hemorrhage and deep microbleeds associated with CNM-positive Streptococcus mutans: A hospital cohort study. Sci Rep. 2016;6:20074. Available from: https://doi.org/10.1038/ srep20074
 3. Suh JS, Kim S, Boström KI, Wang CY, Kim RH, Park NH. Periodontitis-induced systemic inflammation exacerbates atherosclerosis partly via endothelial-mesenchymal transition in mice. Int J Oral Sci. 2019;11(3):21. Available from: https:// doi.org/10.1038/s41368-019-0054-1
 4. Faustov LA, Leontiev VK, Popkov VL, Grechishnikov VV, Sychyova NL. Ul’trastrukturnaya kharakteristika tverdykh tkaney kornya zuba pri pul’pitakh. Fenomen formirovaniya v dentine infitsirovannykh ochagov destruktsii [Ultrastructural characteristics of hard tissues of the tooth root in pulpitis. The phenomenon of formation of infected foci of destruction in the dentine]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosuniversiteta. Seriya: meditsina, farmatsiya. 2011;111(16):93-9.
 5. Petrikas AZh, Zakharova EL, Olkhovskaya EB, Chestnykh EV. Rasprostranyonnost’ oslozhneniy kariesa zubov [Tooth decay complications incidence]. Stomatologiya. 2014;93(1):19-20.
 6. Peters T. Depotphorese: Eine Lösung für den fast aussichtslosen endodontischen Patientenfall. Zahn Mund Kiefer. 2012;28(4):236-41.
 7. Rumyantsev VA, Fedotova TA, Zablotskaya MV. Novyy metod kompleksnogo lecheniya endodonto-parodontal’nykh porazheniy s pomoshch’yu nanoimpregnatsii i kupral-kyuretazha [A new method of complex treatment of endodonto-periodontal lesions using nanoimpregnation and cupral curettage]. Tverskoy meditsinskiy zhurnal. 2018;1:34-45.
 8. Saidova LA, Ramazonova ShK. Mikrobiologicheskaya otsenka effektivnosti primeneniya depo- i apeksforeza v kompleksnom lechenii khronicheskogo verkhushechnogo periodontita [Microbiological evaluation of the effectiveness of depo- and apexphoresis in the complex treatment of chronic apical periodontitis]. Molodoy uchyonyy. 2019;265(27):77-9.
 9. Chepurova NI, Romanenko IG. Ispol’zovanie depoforeza gidrookisi medi kal’tsiya pri lechenii khronicheskogo periodontita s trudnoprkhodimymi kornevymi kanalami [The use of copper calcium hydroxide depophoresis in the treatment of chronic periodontitis with intractable root canals]. Vestnik fizioterapii i kurortologii. 2018;24(2):120.
 10. Blinova AV, Rumyantsev VA. Nanotekhnologii – real’nost’ sovremennoy stomatologii (obzor literatury) [Nanotechnologies as the reality of modern dentistry (literature review)]. Endodontiya today. 2020;18(2):56-61. Available from: https://doi.org/10.36377/1683-2981-2020-18-2-56-61
 11. Leontiev VK, Kuznetsov DV, Frolov GA, Pogorelskiy IP, Latuta NV, Karasenkov YaN. Antibakterial’nye effekty nanochastits metallov [Antibacterial effects of nanoparticles of metals]. Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal. 2017;21(6):304-7. Available from: https://doi.org/10.18821/1728-2802-2017- 21-6-304-307
 12. Ouni S, Askri D, Jeljeli M, Abdelmalek H, Sakly M, Amara S. Toxicity and effects of copper oxide nanoparticles on cognitive performances in rats. Arch Environ Occup Health. 2020;75(7):384-94. Available from: https://doi.org/10.1080/19 338244.2019.1689376
 13. Malhotra N, Ger TR, Uapipatanakul B, Huang JC, Chen KH, Hsiao CD. Review of copper and copper nanoparticle toxicity in fish. Nanomaterials (Basel). 2020;10(6):1126. Available from: https://doi.org/10.3390/nano10061126
 14. Alizadeh S, Seyedalipour B, Shafieyan S, Kheime A, Mohammadi P, Aghdami N. Copper nanoparticles promote rapid wound healing in acute full thickness defect via acceleration of skin cell migration, proliferation, and neovascularization. Biochem Biophys Res Commun. 2019;517(4):684-90. Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2019.07.110
 15. Chen L, Wu M, Jiang S, Zhang Y, Li R, Lu Y, et al. Skin toxicity assessment of silver nanoparticles in a 3D epidermal model compared to 2D keratinocytes. Int J Nanomedicine. 2019;14:9707-19.
 16. Toodehzaeim MH, Zandi H, Meshkani H, Hosseinzadeh Firouzabadi A. The effect of CuO nanoparticles on antimicrobial effects and shear bond strength of orthodontic adhesives. J Dent (Shiraz). 2018;19(1):1-5.
 17. Lv Y, Li L, Yin P, Lei T. Synthesis and evaluation of the structural and antibacterial properties of doped copper oxide. Dalton Trans. 2020;49(15):4699-709. Available from: https://doi.org/10.1039/d0dt00201a
 18. Yousefshahi H, Aminsobhani M, Shokri M, Shahbazi R. Anti-bacterial properties of calcium hydroxide in combination with silver, copper, zinc oxide or magnesium oxide. Eur J Transl Myol. 2018;28(3):7545. Available from: https://doi. org/10.4081/ejtm.2018.7545
 19. Javidi M, Afkhami F, Zarei M, Ghazvini K, Rajabi O. Efficacy of a combined nanoparticulate/calcium hydroxide root canal medication on elimination of Enterococcus faecalis. Aust Endod J. 2014;40(2):61-65. Available from: https:// doi.org/10.1111/aej.12028
 20. Afkhami F, Pourhashemi SJ, Sadegh M, Salehi Y, Fard MJ. Antibiofilm efficacy of silver nanoparticles as a vehicle for calcium hydroxide medicament against Enterococcus faecalis. J Dent. 2015;43(12):1573-9. Available from: https://doi. org/10.1016/j.jdent.2015.08.012
 21. Wu D, Fan W, Kishen A, Gutmann JL, Fan B. Evaluation of the antibacterial efficacy of silver nanoparticles against Enterococcus faecalis biofilm. J Endod. 2014;40(2):285-90. Available from: https://doi.org/10.1016/j. joen.2013.08.022
 22. Balto H, Bukhary S, Al-Omran O, BaHammam A, Al-Mutairi B. Combined effect of a mixture of silver nanoparticles and calcium hydroxide against Enterococcus faecalis biofilm. J Endod. 2020;S0099-2399(20)30488-X. Available from: https://doi.org/10.1016/j.joen.2020.07.001
 23. Afkhami F, Elahy S, Mahmoudi-Nahavandi A. Spectrophotometric analysis of crown discoloration following the use of silver nanoparticles combined with calcium hydroxide as intracanal medicament. J Clin Exp Dent. 2017;9(7):842-7. Available from: https://doi.org/10.4317/jced.53743
 24. Rumyantsev VA, Borodina GE, Olkhovskaya AV, Opeshko VV. Kliniko-laboratornaya otsenka i obosnovanie sposoba gal’vanoforeza gidroksida medi-kal’tsiya pri endodonticheskom lechenii apikal’nogo periodontita [Clinical and laboratory assessment and justification of the method of copper-calcium hydroxide galvanophoresis in endodontic treatment of apical periodontitis]. Stomatologiya. 2015;94(1):14-9.
 25. Rumyantsev VA, Rodionova EG, Denis AG, Olkhovskaya AV, Tsaturova YuV. Elektronno- mikroskopicheskaya otsenka effektivnosti gal’vanoforeza [Electron microscopic evaluation of the effectiveness of galvanophoresis]. Stomatologiya. 2013;2:4-8.
 26. Zablotskaya MV, Mitronin AV, Zablotskaya NV. Lechenie ostrogo apikal’nogo periodontita s primeneniem metoda depoforeza i kholodnoy argonovoy plazmy [Treatment of acute apical periodontitis using depophoresis and cold argon plasma]. Smolenskiy meditsinskiy al'manakh. 2018;(1):109-12.

Authors' information:


Rumyantsev Vitaliy Anatolievich
Doctor of Medical Sciences, Full Professor, Head of the Department of Periodontology, Tver State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-6045-3333
SPIN: 1922-4850
Author ID: 627641
E-mail: rumyancev_v@tvergma.ru

Frolov Georgiy Aleksandrovich
Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor of the Department of Physical Chemistry, National University of Science and Technology "MISiS"
ORCID ID: 0000-0003-1460-6030
E-mail: georgifroloff@yandex.ru

Blinova Alisa Vladimirovna
Postgraduate Student of the Department of Periodontology, Tver State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-4315-163X
SPIN: 4239-0519
Author ID: 985695
E-mail: blinova-alisa@mail.ru

Karasenkov Yakov Nikolaevich
Candidate of Medical Sciences, Chief Medical Officer of the "RosDent" Medical Company
ORCID ID: 0000-0002-9658-3700
E-mail: rosdent@mail.ru

Bityukova Elena Vladimirovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Periodontology, Tver State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6225-8344
SPIN: 4004-4569
Author ID: 1032251
E-mail: bitykova_l@mail.ru

Information about support in the form of grants, equipment, medications

The authors did not receive financial support from manufacturers of medicines and medical equipment

Conflicts of interest: No conflict

Address for correspondence:


Blinova Alisa Vladimirovna
Postgraduate Student of the Department of Periodontology, Tver State Medical University

170100, Russian Federation, Tver, Sovetskaya str., 4

Tel.: +7 (919) 0516059

E-mail: blinova-alisa@mail.ru

Materials on the topic: